Algemene voorwaarden van Perfect Sound

Bij het huren van geluid en licht apparatuur, special effecten en complete producties, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Genoemde offerte prijzen zijn exclusief BTW (tenzij nadrukkelijk aangegeven). De 21% BTW wordt berekend op de factuur.

2. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via onze website. Na een aanvraag ontvangt u een offerte van ons. Wanneer u akkoord geeft op een offerte, vanaf dat moment wordt uw bestelling definitief.

3. Aan annuleren van een bestelling kunnen kosten zijn verbonden: (zie hieronder)

Indien de huurder de bestelling tot 30 dagen voor de verhuurdatum annuleert, is de annulering gratis.

Indien de huurder de bestelling tot 21 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 20% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 14 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 40% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 7 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 60% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 2 dagen of korter voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

4. De huurder is altijd verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen en voor de benodigde vergunningen.

5. De huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade, verlies en diefstal van apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft.

6. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Ook voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

7. Wij bieden een gratis installatie service aan al onze klanten. Hier zijn wel een aantal voorwaarden van toepassing: De locatie dient direct bereikbaar te zijn met de auto. Onze collega’s moeten de spullen na het uitladen, direct naar de zaal kunnen rollen. Voor deze gratis installatie service berekenen wij maximaal een uur. Als er op locatie trappen zijn, de zaal niet direct bereikbaar is of enig andere hinder is om de spullen direct te kunnen leveren en opzetten, geldt de gratis installatie service niet meer. In dat geval rekenen wij reguliere tarief voor personeel en installatie a €50,- per uur vanaf het aankomstmoment op het adres. Bovenstaande geldt ook voor het ophalen na het evenement.

8. Als er trappen zijn bij de locatie waar geleverd moet worden, moet dit vóóraf gemeld worden i.v.p. inplannen van extra personeel. Is dit niet vooraf gemeld, dan kunnen wij enkel tot aan de trap/deur bezorgen en worden de spullen niet geïnstalleerd.

8. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur/materiaal. De huurder dient zelf zorg te dragen dat de gehuurde materiaal droog staat en is beschermd tegen neerslag. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders, verkeersbelemmeringen en overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.

9. De huurder dient zorg te dragen dat alle apparatuur in dezelfde staat wordt ingeleverd als deze is achtergelaten. Er mag geen drank worden geschonken bij de dj booth. De dj apparatuur kan permanent schade oplopen door vocht. Eventuele schade komt voor rekening van huurder

10. Na plaatsing van de bestelde apparatuur maken wij altijd foto’s hiervan. Ook bij het ophalen maken wij foto’s van de staat van onze apparatuur. Wanneer drank/vocht/vlekken op de apparatuur te zien zijn bij het ophalen. Moeten deze onderdelen worden nagekeken en schoongemaakt door onze technische dienst. De kosten hiervan zijn als volgt; elektrische apparatuur zoals dj gear €60,-. Luidsprekers €30,-.

11. Wanneer u de factuur van uw bestelling ontvangt, staan de tijden voor het leveren en ophalen op deze factuur vermeld. U dient zorg te dragen dat wij op deze tijden in de locatie terecht kunnen om op te bouwen. Wanneer wij de spullen komen leveren en er niemand aantreffen, proberen wij u te bellen zodat u ons toegang tot de locatie kunt verschaffen. Als dit niet lukt kunnen wij helaas niet langer dan 30minuten wachten. Hierna behouden wij het recht om de bestelling niet meer te leveren zonder restitutie van de betaalde gelden.

Wanneer wij na uw evenement onze spullen komen ophalen, dient u zorg te dragen dat wij op de afgesproken tijdstip (zoals vermeld op de factuur) op de locatie terecht kunnen. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij niet langer dan 30 minuten na arriveren wachten. Dat betekend dat de huur met één dag verlengd wordt. Wij komen dan de spullen de volgende dag weer ophalen. De kosten voor de verlening van de huurt, komt voor de rekening van de huurder.   

www.perfectsound.nl | info@perfectsound.nl | 0850020055